Български English

AUTO CAD - "ТРУДНОТО" НАЧАЛО

Книгата можете да намерите в интернет страницата на книжарница Хеликон или да се свържете с нас посредством страницата ПИШЕТЕ НИ.

Занаятът "Чертожник"

Не е много далеч времето, когато във всеки проектантски колектив имаше такива „занаятчии”. Тези хора, които притежаваха точно око и нетрепваща ръка, „произвеждаха” крайния продукт от труда на проектантския колектив. Крайният продукт – красиво изработен и съдържащ в себе си хиляди и хиляди преплетени и туширани линийки, чертеж. И освен всичко това този чертеж трябваше да бъде и точен. С две думи, чертожниците реализираха на хартията на чуждите идеи.

Още тогава, когато учех средното си образование, често в мислите си ги сравнявах с онези трудолюбиви и неуморни монаси, които на светлината на мъждукаща свещ, красиво и с калиграфски почерк, ден след ден, преписваха книги. За да разнасят светлината на знанието по света.

За съжаление, в нашия динамичен свят, място за такава романтика няма. Времето е пари! – възкликнал някой и хората се втурнали в надпревара с времето …

Класическото” чертане – опит за дисекция

Предполагам, че четящите тези редове, добре познават „класическите” методи за изчертаване на един чертеж. Това е процес дълъг и обезпечен с доста технически помагала: трябва да разполагаме с достатъчно голяма чертожна маса или чертожна дъска, после, върху нея трябва да закрепим неподвижно чертожния лист хартия. Той, от своя страна, трябва да бъде достатъчно голям за да побере нашия чертеж. След това да подготвим набор от чертожни инструменти: линеал, линии, триъгълници, транспортири, кривки, моливи, гуми, рапидографи и още много други.

Преди, обаче да пристъпим към чертането, трябва да вземем решение в какъв мащаб ще чертаем , така че чертежа ни да се побере върху чертожния лист.

Когато вече сме подготвили всичко, изтегляме първата черта. И мъките започват, защото всеки действителен размер от чертежа трябва да бъде редуциран с избрания от нас мащаб. Това не е сложна аритметика, но уверявам Ви, доста е досадна. След това идват скуката, досадата и умората. И трябва доста време да мине, за да изпитаме удовлетворението от добре свършената работа. Тук не искам и да споменавам номерата, които може да Ви направят рапидографите или вашето невнимание по време на туширане. Лично на мен те са коствали не един път неколкократно пречертаване на вече почти завършени чертежи.

И така, след тези ретро спомени, нека да започнем истинската работа.

Чертането с AutoCAD

На практика при работа с AutoCAD не изникват онези проблеми, които изникват пред чертожника при традиционните методи за чертане. Тук, например, не съществува проблемът с мащабирането на чертежа, защото всички елементи на чертежа се чертаят в мащаб 1:1. Не съществува и проблемът с големината на чертожния лист, в AutoCAD той на практика е безкрайно голям. Проблемът с точността е решен безупречно и не изисква никакви усилия от страна на чертожника. Да не говорим за досадните чертожни инструменти, които понякога пречат, търкаляйки се по масата и в ръцете ни.

Вместо всичко това, чертането става върху екрана на компютъра, с помощта на програмата. Чертожните операции се задават и изпълняват с помощта на „инструменти” (бутони) или текстови команди, които се задават на AutoCAD . Задаваните от чертожника изходни данни (координати, радиуси, криви, размери, текст и др.) автоматично се трансформират от програмата в математически формули и се извеждат графично на екрана. Нещо повече, в много случаи, чрез програмата, се налагат корекции в чертежа, които при традиционните методи на чертане биха останали незабелязани.

Нека обобщим. AutoCAD е мощна многофункционална програма за чертане и проектиране с помощта на компютър. CAD означава съкращение от ( Computer Aided - Design проектиране с помощта на компютър или Computer Aided Drafting или чертане с помощта на компютър. )

В своето непрекъснато развитие обаче, AutoCAD е ставал все по – сложен и в известна степен все по – труден за използване. В най – новите продукти на фирмата производител на AutoCAD - Auto Desk са предприети сериозни стъпки за разрешаване на проблема с контакта между програмния продукт и потребителя, чрез добре организиран “Help” (помощник). Естествено той е достъпен и разбран за тези, които владеят английски език, защото всички коментари и въпроси, които програмата отправя към потребителя се изписват в командния ред на английски език.

Всъщност, най – простичко казано, работата с AutoCAD се състои в това да си изберем каква геометрична фигура ще чертаем и оттук нататък да отговорим на всички въпроси, които програмата ни задава в т. нар. команден ред, като въвеждаме исканата информация било от клавиатурата, било с помощта на мишката. След като е приключил с въпросите и е получил верните отговори AutoCAD изчертава исканата от нас геометрична фигура на точно определеното от нас място.