Български English

ИСТОРИЯ

ЕТ „ИМПЕЛ – инженеринг” е основана от инж. Лидия Петрова Василева и инж. Петър Цветанов Петров с решение № 555 от 1995 година на Монтанския окръжен съд – фирмено отделение със седалище и адрес на управление: 3400 гр. Монтана, ЖК „Младост – 1” бл. 20, вх.”Е”, ап. 11 и с предмет на дейност: упражняване на консултантска дейност в строителството, инженерингови проекти, ремонтно – строителни работи, строителен надзор, извършване на технически контрол и инженерингови услуги на граждани и фирми, експертни оценки във връзка с инвестиционния процес, оценяване на недвижими имоти, машини, съоръжения и земеделски земи, посредничество и рекламна дейност.

През изминалите години ЕТ „ИМПЕЛ – инженеринг” успя да се утвърди на пазара като коректен контрагент. Фактът, че едни от най – големите предприятия на хранително – вкусовата промишленост в област Монтана са изградени с наше съдействие е показателен.
От самото създаване нашата фирма подържа екип от специалисти по всички строителни специалности /архитектура, конструкции, водопровод и канализация, отопление и вентилация, електро, геодезия, пътища и улици и др./
Ние сме горди, че се разпознаваме с това, че „инвестираме в хората”. Всеки един от нашите сътрудници е фактор в обществения живот на града и областта и е естествен генератор на нашия успех. Ние поддържаме програма за обучение, която е съществена част от ежедневието на екипа ни и неразделна част от разработваните проекти и обекти. Актуализираме ежедневно нашата база данни от стандарти, наредби и закони, вкл. и европейските изисквания.

Предстои приемането на фирмата ни във FIDIC /Международната организация на инженерите – консултанти/.
Нашата фирма, чрез своите специалисти във всеки момент може да прецени ефектите, които нашите действия могат да имат върху околната среда и заради това ние се придържаме строго към изискванията за опазване на околната среда и максимално намаляване външното влияние върху природните дадености.
Ние гарантираме точно време за отговор на отправени към нас запитвания, бърз трансфер на информация чрез нашата електронна поща в допълнение с телефонните връзки.
Ние сме готови да Ви предоставим конкурентни цени за всички етапи на проучването, проектирането, консултантска дейност и строителен надзор. Областта на нашите услуги е обширна, ние ги развиваме във възможно най-широкия спектър и сме готови да ги споделим с Вас.

От екипа на „ИМПЕЛ – инженеринг”